„ONKOLOŠKI BOLESNIK IMA PRAVO NA 600,00 KN MJESEČNO POMOĆI“ – PRIOPĆENJE HKSR

Prenosimo priopćenje Hrvatske komore socijalnih radika na temu ostvarivanja prava za onkološke bolesnike:

Zbog objave „Blokiranih“ na društvenoj mreži, dana 22.05.2018. pod naslovom ONKOLOŠKI BOLESNIK IMA PRAVO NA 600,00 KN MJESEČNO POMOĆI, javnost je dovedena u stanje dezinformiranosti i zablude, obzirom da je informacija neprovjerena, budući da se udruga prethodno nije obratila s upitom nadležnom ministarstvu koje je nadležno u tumačenju zakona. Dužni smo reagirati ispred Hrvatske komore socijalnih radnika, te objavljujemo sljedeće informacije:

Sva prava iz sustava socijalne skrbi koja su vezana uz zdravstveni status, ostvaruju se na način da korisnik, upućen od centra za socijalnu skrb, gdje predaje zahtjev, mora proći vještačenje pri Prvostupanjskom tijelu vještačenja pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje -Zavodu za vještačenje, profesionalni status i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U timu Zavoda koji određuje vrstu oštećenja sudjeluju liječnici različitih specijalizacija, ovisno o vrsti oboljenja korisnika i socijalni radnici. Vrsta oštećenja utvrđuje se u smislu težine tjelesnog i psihičkog oštećenja od I do IV stupnja te postojanja radne sposobnosti.

Stupanj oštećenja se utvrđuje u smislu ovisnosti korisnika o tuđoj njezi i pomoći, a ne ovisi o vrsti oboljenja, kako bi korisnik ostvario neka od prava u Centru za socijalnu skrb kojima je preduvjet zdravstveno vještačenje.

Konačno pojasnimo: prava se ostvaruju ovisno o tome da li se korisnik može samostalno kretati, voditi brigu o osobnoj higijeni, načinu prehrane, nabavci namirnica, brizi za liječenje (ishođenje uputnica, preuzimanja lijekova i sl...), dakle postojanja mogućnosti da sam brine o svim svojim potrebama.

Zaključimo, sve osobe s trajnim promjenama zdravstvenog stanja obraćaju se Centru za socijalnu skrb s mišljenjem svog liječnika primarne zdravstvene zaštite i medicinskom dokumentacijom koji ih zaključkom upućuje na vještačenje, a nakon pristizanja nalaza i mišljenja vještaka, sukladno vrstama oštećenja, odlučuje o vrsti pomoći i iznosima. Nakon vještačenja, sukladno nalazu i mišljenju, određuje se vrsta prava pri Centru za socijalnu skrb.

izvor: fb HKSR