OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za zapošljavanje jednog administrativnog radnika na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

VINKOVCI

 

KLASA:112-02/17-01/5

URBROJ: 2196-128-01/02-17-

Vinkovci 09.11.2017. god.

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

prijavljenim na javni natječaj za zapošljavanje jednog

administrativnog radnika na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Vinkovci

 

I              Obavještavaju se kandidati koji su nabrojani u Prilogu 1 da su prilikom dolaska na postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti dužni dostaviti ORGINAL ili OVJERENI PRESLIK svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi, sukladno Zaključku Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka od 09.11.2017.g.

Kandidati, koji su navedeni u Prilogu 1, dužni su, osim tražene ORIGINALNE ili OVJERENE PRESLIKE SVJEDODŽBE O STEČENOJ SREDNJOJ STRČUNOJ SPREMI, na postupak prethodne provjere znanja dostaviti i svu drugu dokumentaciju (važeću osobnu iskaznicu) koja se odnosi na kandidate koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja.

Kandidati, koji ne dostave traženu dokumentaciju na uvid, neće moći pristupiti postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti te će ih se isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

 

II             Kandidati koji su navedeni u Prilogu 2 su kandidati koji mogu pristupiti postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti sukladno rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Centra za socijalnu skrb Vinkovci uz predočenje osobne iskaznice.

III            Kandidati koji su navedeni u Prilogu 3 su kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te se u daljnjem postupku ne smatraju kandidatima niti se na iste odnosi obveza daljnjeg obavješćivanja.

 

 

 

                                                                                                                             Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

Prilog 1 KANDIDATI KOJIMA SE UVJETUJE DOSTAVA ORIGINALNE ILI OVJERENE PRESLIKE SVJEDODŽBE O STEČENOJ STRUČNOJ SPREMI

 1. DOMAGOJ JURČIĆ, VINKOVCI, K. TOMISLAVA 14
 2. ANA FAJDETIĆ, VINKOVCI, I. GUNDULIĆA 35
 3. DAMIR VOVRA, VINKOVCI, M. MEDVEDOVIĆA 9
 4. MATEA PLETIKOSIĆ, VINKOVCI, K. MISLAVA 11
 5. NATALIJA ČULO, VINKOVCI, A. AKŠAMOVIĆA 29
 6. SANDRA GLUVAKOVIĆ, VINKOVCI, R. BOŠKOVIĆA 26
 7. BERNARD VUKOJEVIĆ, VUKOVAR, SINJSKE ALKE 17
 8. TEA JURIŠIĆ, CERNA, JURIŠIĆEVA 8 A
 9. HELENA LOVRIĆ-JOVANOVIĆ, KOMLETINCI, K. TOMISLAVA 23
 10. ANA OZDANOVAC, OTOK, BANA JELAČIĆA 24
 11. MARINA BOŽIČEVIĆ, ANDRIJAŠEVCI, M. GUPCA 115
 12. MARINA ŠAJTOŠ, STARI JANKOVCI, DR. F. TUĐMANA 10
 13. MARTINA PASTOR, STARI JANKOVCI, F. TUĐMANA 31
 14. ILIJA ŠIMIĆ, GUNJA, T. PEJIĆA 38
 15. IRENA KESER, LOVAS, K. A. STEPINCA 8
 16. ANA STOJANOV, VUKOVAR, VIJEĆE EUROPE 232
 17. ANA-MARIJA BILIĆ, VINKOVCI, S. VRAZA 11
 18. MATEA MILIĆ, NUŠTAR, KRIŽNI PUT 5/E
 19. DINKA STRIČEVIĆ, VINKOVCI, BLOK TRŽNICA 16
 20. MARINA KOLAR, DONJE NOVO SELO, M. A. RELJKOVIĆA 62
 21. MARIJA LEHOLAT, STARI JANKOVCI, S. TOMAŠEVIĆA 22
 22. REBECA CINDRIĆ, IVANKOVO, GORJANI 279 B
 23. BRANKA MIŠIĆ, VINKOVCI, B. BUŠIĆA 8
 24. MIHAELA ČULJAK, VINKOVCI, OHRIDSKA 14
 25. ANA BALIĆ, VUKOVAR, DOMINSKOG RATA 6/8
 26. NIKOLINA BARLOVIĆ, VINKOVCI, H. KRALJEVA 2
 27. MAGDALENA DEJANOVIĆ, ANDRIJAŠEVCI, BILJANSKA 1
 28. NIKOLINA KUJUNDŽIĆ, VINKOVCI, T. UJEVIĆA 12
 29. VESNA ANČIĆ, VINKOVCI, KNEZA ZDESLA 29
 30. HRVOJE KRUPICA, MARINCI, P. ŠANDORA 11
 31. SUNČICA RAŠIĆ, VUKOVAR, VIJENAC R. BOŠKOVIĆA 1/48
 32. BLAŽENKA MARINKOVIĆ, VINKOVCI, V. RADAUŠA 37
 33. RADMILA DUMA, VINKOVCI, M. MARULIĆA 17
 34. IRENA GRADEČAK, VINKOVCI, ŽELJEZNIČKA 9
 35. SVJETLANA RAGUŽ, VINKOVCI, POŽEŠKA 3
 36. IVAN BIČANIĆ, ROKOVCI, M. A. RELJKOVIĆA 80
 37. MONIKA ŠLEZAK, VINKOVCI, B. JELAČIĆA 38
 38. ALEN SMILOVIĆ, VINKOVCI, J. KOZARCA 28
 39. MARIJANA PEZO, VUKOVAR, M. DRŽIĆA 4/1
 40. JASMINKA ANĐIĆ, STARI JANKOVCI, N. TESLE 9 A
 41. IVANA JELIĆ, IVANKOVO, ZRINJEVAC 6 B
 42. BRANKA PAKLAR, VINKOVCI, SLAVIJA 84

 

 

Prilog 2. POPIS KANIDIDATA KOJI MOGU PRISTUPITI PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI              UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE

1. DUBRAVKA BEBEK, VINKOVCI, VRTNA 24

2. VESNA MATOZAN, VINKOVCI, J. LOVRETIĆA 42 A

3. JOSIP BILIĆ, VINKOVCI, M. GUPCA 76 A

4. HRVOJE PIŠĆAK, VINKOVCI, A. STARČEVIĆA 7

5. IVANA STANIĆ, CERNA, VELIKA CERNA 110

6. LJUBICA KLJUNČIĆ, CERIĆ, K. TOMISLAVA 16

7. ANITA DUJMIĆ, VINKOVCI, R. SREMCA 4

8. MAJA HALUŽAN, VINKOVCI, F. LIVADIĆA 34

9.DAMIR MUSTAPIĆ, VINKOVCI, OHRIDSKA 13

10. NIKOLINA BAOTIĆ, ŽUPANJA, B. RADIĆA 113

 

 

Prilog 3 KANDIDATI KOJI NE ZADOVOLJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA

 1. MARTINA KALAJDŽIĆ, CERIĆ, S. RADIĆA 47
 2. JASMINKA PARAT, VINKOVCI, CIGLARSKA 23
 3. JASMINA-AMALIJA VRAPČENJAK, STARI MIKANOVCI, V. NAZORA 105
 4. RUŽICA FILIPOV STARINEC, RETKOVCI, B. RADIĆA 12
 5. DAMIR MARTINOVIĆ, VINKOVCI, N. TESLE 14
 6. ANA NAČINOVIĆ, LIPOVAC, B. RADIĆA 31
 7. ANA NAĐ, SELCI ĐAKOVAČKI, J. BANA JELAČIĆA 140
 8. ANDRIJANA DEAK, ROKOVCI, BOSUTSKA 39   
 9. ŽELJKO VIDOVIĆ, VINKOVCI, M. TEREZE 22
 10. KATARINA LOŠENC, VUKOVAR, B. ZADRE 48/11
 11. VESNA FERINAC, ILAČA, S. RADIĆA 63
 12. IVANKA ZOVKO, MIKANOVCI, V. NAZORA 118
 13. MARTINA MANOJLOVIĆ, VINKOVAČKI BANOVCI, M. TITA 2
 14. ŽELJKA MATEČIĆ, VINKOVCI, ŽELJEZNIČKI VIJENAC 7 A
 15. IVICA TIKVIĆ, ŽUPANJA, A. STARČEVIĆA 45
 16. MELITA RADOŠEVIĆ, VINKOVCI, S. JANKOVIĆA 4
 17. BLAŽENKA TURIĆ, NUŠTAR, V. NAZORA 13
 18. JOZO BARIŠIĆ, VINKOVCI, N. TESLE 39 A
 19. SANDRA RADOŠ, VUKOVAR, OLAJNICA 1/19
 20. HRVOJKA ANDRIĆ, VINKOVCI, MOSTARSKA 19
 21. BILJANA MILANOVIĆ, PETROVCI, M. NAĐA 30
 22. SANDA SABADI, VINKOVCI, ĆIRILA I METODA 30
 23. ANA FILAKOVIĆ, OSIJEK, VIJENAC MEDVEDNICE 5
 24. JELENA JOVANOVAC, IVANKOVO, J. RUNJANINA 17