Pravilnik o nabavi roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna  te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Pravilnik o nabavi roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Temeljem članka 15. st. 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine: broj 120/16), Centar za socijalnu skrb Vinkovci objavljuje Pravilnik o nabavi roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna  te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.