Pazite što potpisujete - Informativna kampanja o mogućim rizicima pri sklapanju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

 

Pazite to potpisujete letak- informativni letak.pdf