Protokol o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća

 

Poštovani,

na ovom linku možete pronaći Protokol o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.

 

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Materijali%20za%20istaknuto/2015/Otpis%20dugova/Protokol%20o%20provedbi.pdf